Wyszukiwarka

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego rzepicha.pl

 

§1. Strony transakcji

1. Właścicielem Sklepu rzepicha.pl jest firma Rzepicha Adam Kurek z siedzibą pod adresem ul. Brzozowa 11, 89-504  Legbąd, NIP 7451580233, zwana dalej Sprzedającym

2. Strona dokonująca zakupów w rzepicha.pl  to osoba wyłącznie pełnoletnia zwana dalej Kupującym.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące pojęcia:

1. Klient (Kupujący) - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2. Sprzedawca - osoba świadcząca usługi sprzedaży za pośrednictwem strony rzepicha.pl, czyli Rzepicha Adam Kurek, ul. Brzozowa 11, 89-504 Legbąd z siedzibą pod w/w adresem

3. Czas Realizacji Zamówienia - czas, w którym Zamówienie jest kompletowane i pakowane, a następnie wydane firmie kurierskiej w celu dostarczenia Produktu na wskazany przez Kupującego adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy, którego potrzebuje przewoźnik, by dostarczyć zamówiony produkt do klienta.

4. Dni Robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

5. Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Produktów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rzepicha.pl, dzięki któremu klient ma możliwość złożenia zamówienia dostępnych w Sklepie Produktów.

8. Produkt/towar – produkt wskazany w Sklepie Internetowym stanowiący przedmiot Umowy Sprzedaży; cechy każdego Produktu (w tym również jego obraz/zdjęcie) udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; Zdjęcie Produktu przedstawione na stronie Sklepu przedstawia jego rzeczywisty wygląd

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.

§3. Postanowienia ogólne

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem - Kupującym korzystającym ze Sklepu internetowego, a firmą Rzepicha Adam Kurek - Sprzedającym.

2. Oferowane przez sklep rzepicha.pl unikatowe i oryginalne produkty zostały wykonane ręcznie przez Sprzedającego. Są to pojedyncze egzemplarze, które cechuje wyraźna ingerencja ludzkiej ręki w procesie rzemieślniczym.

3. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (chyba, że Sprzedawca zaznaczy w opisie Produktu inaczej). Koszt dostawy zależy od sposobu dostarczenia Produktów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego

4. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 4. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej. Promocje nie łączą się.

5. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

§4. Zamówienie

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym rzepicha.pl i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie na stronie Sklepu pod adresem rzepicha.pl lub za pomocą poczty elektronicznej pracownia@rzepicha.pl
 2. Zamówienia w sposób wymieniony w pkt.1 §4 niniejszego regulaminu, można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu jednak realizowanie  zamówień odbywa się w godzinach pracy Sklepu: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz inne dni wolne od pracy, będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 (trzech) Dni Roboczych.
 3. Kupujący składając Zamówienie  ma możliwość rejestrowania swoich danych (opcja logowania) na stronie internetowej rzepicha.pl. Aby złożyć Zamówienie należy wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia dostępne na stronie rzepicha.pl podczas składania Zamówienia. Należy również zaakceptować Regulamin sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt/produkty dostępne w ofercie Sklepu, dodać je do Koszyka. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu “Koszyk/Dane do wysyłki” wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia.
 5. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „ Płacę”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
 6. Zatwierdzenie przyciskiem „Płacę” spowoduje przeniesienie na stronę Tpay, lub PayPal - firm pośredniczących w płatnościach online Sklepu rzepicha.pl. Jeśli Klient wybrał metodę płatności przelewem tradycyjnym, na wpłatę czekamy do 7 dni roboczych (nr rachunku bankowego: Adam Kurek, mBank 58 1140 2004 0000 3802 8308 6928). W przypadku braku wpłaty po tym terminie, zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedającego.
 7. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Potwierdzenia takie będzie zawierać informacje dotyczące szczegółów zamówienia,  wybranego Produktu, rodzaju dostawy oraz danych do wysyłki. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze Sklepem: pracownia@rzepicha.pl
 8. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu. Oferta przedstawiona w sklepie jest na bieżąco aktualizowana. Jednak ze względu na równoległą sprzedaż na portalach aukcyjnych, może się zdarzyć tak, że Produkt zamówiony przez Kupującego nie będzie już dostępny. W takim przypadku Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzednim powiadomieniu Kupującego.
 9. Zamówienia można również składać mailowo przez 24h na dobę.

§5. Płatności

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich.
 2. Kupujący płaci za zamówione produkty za pomocą:
 • przelewu bankowego na konto bankowe Sklepu

mBank 58 1140 2004 0000 3802 8308 6928

Adam Kurek

ul. Brzozowa 11

89-504 Legbąd

 • za pośrednictwem serwisu Płatności Tpay lub PayPal
 • gotówką w momencie odbioru osobistego pod adresem ul. Brzozowa 11, 89-504 Legbąd, w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 505382455
 • gotówką przy odbiorze u listonosza

Czas realizacji zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności za Produkt, zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu, bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji.

 

§6. Dostawa

1.Realizujemy dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską S.A przesyłką poleconą priorytetową lub za pomocą Inpost Paczkomaty. Koszty dostawy są podawane w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wagi i gabarytu przesyłki. Przesyłki pocztowe nadawane są codziennie do godziny 10:00, więc zamówienia zrealizowane po tej godzinie wysyłane są następnego dnia roboczego. Produkty wysyłane za pomocą Poczty Polskiej, powinny być dostarczane w terminie do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania. Istnieje możliwość odbioru osobistego, w siedzibie firmy (nie pobieramy opłaty), w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 505382455. Do każdego przesyłanego Produktu załączany jest dowód zakupu (nie wystawiamy faktur VAT). Towar wysyłamy z Legbąda.

2. Prowadzimy tylko sprzedaż internetową, nie posiadamy Sklepu stacjonarnego. Jeżeli chcieliby Państwo odebrać Towar osobiście lub wybrać Towar prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

§7. Zwroty

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego Produktu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
- w której przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim zostało przyjęte jego Zamówienie, zamówienie przestaje wiązać. Prosimy o dołączenie paragonu lub jego skanu (jest on jedyną podstawą do ubiegania o zwrot zapłaconego przez nas podatku)

Towar należy zwrócić na adres:

Rzepicha Adam Kurek
ul. Brzozowa 11
89-504 Legbąd
 

4.W przypadku odstąpienia Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z tymi przesyłkami.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7, W terminie 14 (czternaście) dni od chwili otrzymania zwracanego Towaru dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

§8. Reklamacje

Jeżeli sprzedany produkt posiada wadę fizyczną (niezgodność dostarczonych produktów z umową) lub prawną (rękojmia) Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 3 miesięcy od daty wydania mu danego produktu przez Sklep Rzepicha.pl. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

W celu rozpatrzenia reklamacji należy dostarczyć reklamowany Produktu (przesyłką pocztową poleconą ekonomiczną) wraz z dowodem zakupu tego Produktu oraz opisem reklamacji na adres:

Rzepicha Adam Kurek, ul. Brzozowa 11, 89-504 Legbąd

Prosimy o staranne zabezpieczenie przesyłanego Towaru.

W przypadku, gdy produkt odebrany został osobiście reklamacje należy składać również osobiście w siedzibie firmy.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 (czternaście) Dni Roboczych od ich wpłynięcia.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego niezwłocznie wymienimy go na inny Produkt wolny od wad bądź też usuniemy wadę. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli wymiana Produktu, usunięcie wady lub obniżenie ceny nie będzie możliwe zwrócimy równowartość ceny Produktu wraz z kosztami wysyłki.

Kupujący, który chce uzyskać pomoc przy reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kupujący nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy Rzepicha Adam Kurek z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.

 

 

§9.Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca: Rzepicha Adam Kurek. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce Prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę, które Kupujący podaje dobrowolnie w trakcie składania zamówienia, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

*umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

*ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

*prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

3. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

*przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

*na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

*ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

*zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej

4. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

*dostępu do swoich danych osobowych,

*ich sprostowania,

*usunięcia,

*ograniczenia przetwarzania

*przeniesienia danych do innego administratora

* a także prawo: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

5. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
6. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§10. Zmiana Regulaminu

Sklep może zmienić niniejszy Regulamin z powodów prawnych lub technicznych. Informacja o zmianie regulaminu pojawi się w komunikacie wyświetlanym na głównej stronie przez 14 (czternaście) dni przed wejściem jego w życie. W tym czasie Klient musi ponownie zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§11. Postanowienia końcowe

1,Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą wyłącznie przez Rzepicha Adam Kurek, ul Brzozowa 11, 89-504 Legbąd z siedzibą w Legbądzie w celu realizacji zamówień w Sklepie internetowym rzepicha.pl

2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie rzepicha.pl stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

4.Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań do bezpośredniego kopiowania, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia autora jest zabronione, stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze przewidzianej w Kodeksie Karnym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 505382455, lub adresem mailowym: pracownia@rzepicha.pl

Data wejścia w życie regulaminu: 01.05.2021 r.